Ki sa ki "grip nan vant"?

"Grip entesten", oswa gastroanterit, se yon enflamasyon nan aparèy la gastwoentestinal. Malgre non an, maladi a pa koze pa viris grip la li menm; li ka koze pa yon varyete de viris, ki gen ladan rotaviris, adenoviris, astroviris, ak norovirus ki soti nan fanmi kaliviris la.

Gastroanterit ka lakòz tou pa enfeksyon bakteri ki pi grav tankou salmonèl, staphylococcus, campylobacter oswa patojèn E. coli.

Siy gastroanterit gen ladan dyare, vomisman, doulè nan vant, lafyèv, frison ak doulè nan kò. Gravite a nan sentòm yo ka varye, maladi a dire soti nan plizyè èdtan nan plizyè jou, tou depann de patojèn nan ak eta a nan defans kò a.

Poukisa gastroanterit enfektye pi danjere pou timoun piti?

Timoun piti (jiska 1,5-2 ane) espesyalman souvan soufri maladi enfeksyon entesten ak soufri yo pi grav. Rezon ki fè sa a se immaturite nan sistèm iminitè timoun nan, mank de ladrès ijyèn ak, sa ki pi enpòtan, tandans nan ogmante nan kò timoun nan devlope yon eta dezidratasyon, kapasite nan ba pou konpanse pèt likid ak gwo risk pou konplikasyon grav, souvan ki menase lavi nan kondisyon sa a. 

Ki jan yon timoun ka trape "grip nan vant"?

Gastroanterit se byen kontajye ak poze yon danje pou lòt moun. Pitit ou a gendwa te manje yon bagay ki kontamine ak viris la oswa li te bwè nan tas yon lòt moun oswa li te itilize ekipman yon moun ki enfekte ak viris la (li posib pou w pote viris la san li pa montre sentòm).

Genyen tou posiblite pou enfeksyon si tibebe a antre an kontak ak pwòp poupou li. Li son dezagreyab, men kanmenm, sa rive trè souvan nan lavi chak jou yon timoun piti. Sonje ke bakteri yo se mikwoskopik nan gwosè. Menmsi men pitit ou a parèt pwòp, li ka toujou genyen mikwòb sou li.

Konbyen fwa timoun yo pran grip nan vant?

Gastroanterit viral se nan dezyèm plas an tèm de ensidans apre maladi aparèy respiratwa anwo - ARVI. Anpil timoun pran "grip nan vant" omwen de fwa pa ane, petèt pi souvan si timoun nan ale nan jadendanfan. Apre yo rive nan laj twazan, iminite timoun nan ranfòse ak ensidans la nan morbidite diminye.

Kilè li vo wè yon doktè?

Ou ta dwe konsilte yon doktè le pli vit ke ou sispèk tibebe w la gen gastroanterit. Epi tou, si timoun nan te fè eksperyans vomisman episodik pou plis pase yon jou, oswa ou jwenn san oswa yon gwo kantite larim nan poupou a, ti bebe a te vin twò kaprisyeuz - tout bagay sa a se yon rezon pou konsiltasyon medikal ijan.

Ou ta dwe konsilte yon doktè si gen siy dezidratasyon:
  • pipi souvan (kouchèt sèk pou plis pase 6 èdtan)
  • somnolans oswa nève
  • lang sèk, po
  • je koule, kriye san dlo
  • men frèt ak pye

Petèt doktè a pral preskri yon kou nan tretman anti-bakteri pou tibebe w la, pa panike - timoun nan ap refè nan 2-3 jou.

Ki jan yo trete grip entesten?

Premye a tout, ou bezwen rele yon doktè nan kay la, espesyalman si timoun nan se yon tibebe. Si se yon enfeksyon bakteri, doktè ou ka preskri tretman antibyotik. Tretman dwòg yo pral initil si li se gastroanterit viral. Pa bay pitit ou medikaman anti-dyare, paske sa pral sèlman pwolonje maladi a epi li ka lakòz efè segondè grav.

Li enpòtan pou konsidere ke dezidratasyon rive pa sèlman akòz pèt likid, men tou akòz vomisman, dyare oswa lafyèv. Li nesesè bay timoun nan manje. Pi bon solisyon anti-dezidratasyon: 2 ti kuiyè. sik, 1 ti kiyè. sèl, 1 ti kiyè. Delye soda boulanjri nan 1 lit. Dlo bouyi nan tanperati chanm. Bwè ti kras epi souvan - mwatye yon kiyè nan yon moman.

Mwen ta renmen mete aksan sou yon lòt fwa ankò: si yo anpeche dezidratasyon, timoun nan ap vin nan sans li nan 2-3 jou san medikaman adisyonèl.

Ki jan yo anpeche gastroanterit?

Lave men w byen apre chak chanjman kouchèt ak anvan chak preparasyon manje. Menm bagay la tou pou tout manm fanmi yo.

Pou anpeche gastroanterit ki pi grav nan tibebe - rotaviris - gen yon vaksen oral efikas "Rotatek" (fabrike nan Netherlands). Definisyon "oral" vle di ke se vaksen an administre nan bouch la. Li ka konbine avèk lòt vaksen eksepte vaksen kont tibèkiloz. Vaksen an fèt twa fwa: premye fwa a 2 mwa, Lè sa a, nan 4 mwa ak dènye dòz la nan 6 mwa. Vaksinasyon ka siyifikativman redwi ensidans rotaviris nan timoun ki poko gen 1 ane nan lavi, se sa ki, nan laj la lè enfeksyon sa a ka trè danjere. Vaksinasyon espesyalman endike pou timoun ki manje nan boutèy, osi byen ke nan ka kote fanmi an ap planifye vwayaj touris nan yon lòt zòn.

Kite yon Reply