SIKoloji

Li dezirab ke timoun ki enkyete yo pi souvan patisipe nan jwèt sa yo nan sèk la tankou "Konpliman", "Mwen ba ou ...", ki pral ede yo aprann anpil bagay bèl sou tèt yo nan men lòt moun, gade tèt yo "atravè je yo nan. lòt timoun”. Epi pou lòt moun konnen sou reyalizasyon chak elèv oswa elèv, nan yon gwoup jadendanfan oswa nan yon salklas, ou ka fè aranjman pou yon stand Star of the Week, kote yon fwa pa semèn tout enfòmasyon yo pral konsakre nan siksè nan yon timoun an patikilye. Gade jwèt pou ogmante estim pwòp tèt ou pitit ou a

Egzanp

Pou lòt moun aprann sou reyalizasyon chak elèv oswa elèv, nan yon gwoup jadendanfan oswa nan yon salklas, ou ka fè aranjman pou yon stand Star of the Week, kote yon fwa pa semèn tout enfòmasyon yo pral konsakre nan siksè yon timoun an patikilye. . Konsa, chak timoun ap jwenn opòtinite pou yo vin sant atansyon lòt moun. Kantite cu pou kanpe la, kontni yo ak kote yo diskite ansanm pa granmoun ak timoun (figi 1).

Ou ka make reyalizasyon timoun nan nan enfòmasyon chak jou pou paran yo (pa egzanp, nan kanpe "Nou jodi a"): "Jodi a, 21 janvye 2011, Seryozha te pase 20 minit fè eksperyans ak dlo ak nèj." Yon mesaj konsa ap bay paran yo yon lòt opòtinite pou montre enterè yo. Li pral pi fasil pou timoun nan reponn kesyon espesifik, epi yo pa retabli nan memwa tout sa ki te pase nan gwoup la pandan jounen an.

Nan kazye a, sou kazye a nan chak timoun, ou ka ranje "Flè-sèt-flè" (oswa "Flè nan reyalizasyon"), koupe soti nan katon ki gen koulè pal. Nan sant flè a se yon foto yon timoun. Ak sou petal yo ki koresponn ak jou yo nan semèn nan, gen enfòmasyon sou rezilta yo nan timoun nan, ki li fyè de (figi 2).

Nan gwoup ki pi piti yo, edikatè yo antre enfòmasyon nan petal yo, epi nan gwoup preparasyon an, timoun yo ka konfye ranpli nan sèt koulè flè. Sa a pral sèvi kòm yon estimilis pou aprann ekri.

Anplis de sa, fòm travay sa a kontribye nan etablisman kontak ant timoun yo, paske moun ki toujou pa ka li oswa ekri souvan ale nan kamarad yo pou èd. Paran yo, ki vini nan jadendanfan nan aswè a, yo prese pou chèche konnen kisa pitit yo te reyalize pandan jounen an, ki sa ki reyisit li.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​... Epi li nesesè pou paran timoun nenpòt laj.

Manman Mitina, tankou tout paran timoun nan gwoup pepinyè a, chak jou ak plezi te fè konesans ak dosye edikatè yo sou sa li te fè, ki jan li te manje, ki sa pitit gason l 'dezan te jwe. Pandan maladi a nan pwofesè a, enfòmasyon sou al pran plezi nan timoun nan gwoup la te vin inaksesib pou paran yo. Apre 10 jou, manman an enkyete te vin jwenn metodolojis la epi li te mande yo pou yo pa sispann travay itil pou yo. Manman te eksplike ke piske li gen sèlman 21 ane epi li gen anpil eksperyans ak timoun yo, nòt moun k ap bay swen yo ede l konprann pitit li a epi aprann kijan ak kisa pou l fè avè l.

Se konsa, sèvi ak yon fòm vizyèl nan travay (desine kanpe, enfòmasyon «Flè-sèt-flè», elatriye) ede rezoud plizyè travay pedagojik nan yon fwa, youn nan yo se ogmante nivo estim pwòp tèt yo nan timoun yo, espesyalman moun ki gen gwo enkyetid.

Jwèt pou ogmante estim pwòp tèt ou timoun nan

Seleksyon jwèt ak egzèsis. Gade →

  • Gwoup jwèt pou ogmante estim pwòp tèt ou ak diminye enkyetid
  • Jwèt ki vize a bati yon sans konfyans ak konfyans nan tèt yo nan timoun yo

Bati konfyans yon timoun nan tèt li

Travay paran yo se ede timoun nan dekouvri fòs sa yo nan tèt li epi anseye l kijan pou yo sèvi ak yo, epi yon fason pou yo pote l satisfaksyon. Sa kestyon konpansasyon i anmenn nou lo en pwen tre enportan ki bezwen ganny byen konpran. Konsyantizasyon pwòp enpèfeksyon yon moun ka detwi ak paralize yon moun, men okontrè, li ka ba li yon gwo chaj emosyonèl ki pral kontribye nan reyisit nan divès domèn. Gade →

Kite yon Reply