Emaciation: definisyon, kòz ak efè

contents

Emaciation: definisyon, kòz ak efè

Gaspiyay se yon fòm malnitrisyon ki twò ba pou wotè yon moun. Li kapab konsekans yon rejim pòv, yon maladi oswa yon ogmantasyon nan bezwen kò a.

Ki sa ki gaspiye

Malnitrisyon se konsekans yon move balans nan balans enèji ant konsomasyon manje ak bezwen kò a. Li kapab yon defisi oswa yon depase nan enèji oswa konsomasyon nitrisyonèl nan yon moun.

Sa a gen ladan yon kantite kondisyon:

 • rachitik: relasyon ki ba ant wotè ak laj;
 • gaspiye: rapò ki ba ant pwa ak wotè;
 • underweight: rapò ki ba ant pwa ak laj;
 • defisyans mikronitriman (vitamin esansyèl ak mineral);
 • ki twò gwo, obezite.

Maladi ki pa kontajye ki gen rapò ak nitrisyon.

Malnitrisyon egziste nan tout peyi nan mond lan. Li afekte granmoun osi byen ke timoun yo. Gen kèk ki twò gwo oswa obèz, pandan ke lòt moun ki twò gwo oswa gaspiye. Dapre Òganizasyon Mondyal Lasante, gen 1,9 milya dola adilt ki twò gwo oswa obèz nan mond lan ak 462 milyon dola ki pa twò gwo. Pami timoun ki poko gen senk an, 52 milyon moun ki afekte yo pa gaspiye (ki gen ladan 17 milyon pa gaspiye grav) ak 41 milyon dola pa twò gwo oswa obezite.

Definisyon gaspiye se yon rapò pwa-a-wotè twò ba, ki vle di ke yo te twò limyè an relasyon ak yo te twò wo. Li se souvan yon siy pèt pwa ki sot pase ak enpòtan akòz twò piti manje enjere oswa twòp pèt ki te koze pa yon maladi tankou dyare grav oswa dyabèt.

Ki sa ki lakòz gaspiye?

Emaciation ka gen plizyè kòz:

 • twò ba konsomasyon manje akòz yon kontèks sosyo-ekonomik ki pa pèmèt yon rejim ekilibre ak nan kantite ase. Sa a se ka a ak anpil timoun ki afekte nan peyi twazyèm mond;
 • twò ba konsomasyon manje ki se konsekans yon pwoblèm mantal tankou maladi manje (anoreksi, boulimi, elatriye), enkyetid oswa depresyon;
 • eliminasyon twòp nan eleman nitritif pa kò a (pèt pipi nan evènman an nan dyabèt, dyare ak / oswa konsekan vomisman, twoub metabolik ki mennen nan ogmante konsomasyon nan enèji nan selil yo, elatriye).
 • pòv absòpsyon nan eleman nitritif pa kò a (nan evènman an nan yon pwoblèm nan enflamasyon kwonik oswa maladi kwonik nan trip la pou egzanp).

Ki konsekans gaspiye?

Pèdi pwa enpòtan ak rapid ka gen yon efè trè danjere sou kò a. Li lakòz yon diminisyon nan efikasite nan sistèm iminitè a, yon rediksyon nan fòs nan misk, difikilte pou sèten ògàn yo fonksyone nòmalman ak yon eta jeneral nan feblès.

Nan timoun piti, gaspiye ka gen konsekans grav, tankou lanmò. Se poutèt sa li enpòtan pou detekte ak trete li. Atravè mond lan, malnitrisyon jwe yon wòl nan apeprè 45% nan lanmò timoun ki poko gen senkan.

Ki tretman?

Pou ekip medikal la, premye etap la pral jwenn kòz ki kache nan gaspiye ak idantifye pasyan yo ki ka benefisye de sipò nitrisyonèl: defini sitiyasyon aktyèl la, estabilite posib li, evolisyon posib li, kontèks sosyoekonomik la.

Tretman posib yo se jan sa a, nan lòd enstalasyon:

 • rejim alimantè anrichi: rejim alimantè pasyan an rich ak pwoteyin ak adapte selon gou li (ki ka chanje nan evènman an nan chimyoterapi, pou egzanp);
 • sipleman manje oral: yo ajoute nan rejim nòmal la pou eseye konpanse nenpòt defisyans;
 • Nitrisyon enteral: Lè aparèy dijestif la fonksyone byen epi li kapab absòbe eleman nitritif, nitrisyon enteral se premye metòd nitrisyon atifisyèl ki ka aplike. Li konsiste de administre eleman nitritif yo ki nan yon sache nan fòm likid dirèkteman nan lestomak la oswa trip lè l sèvi avèk yon sond;
 • Nitrisyon parenteral: Lè manje natirèl pa posib ankò epi aparèy dijestif la domaje, yo itilize nitrisyon parenteral pou bay bezwen nitrisyonèl kò a. Tèm paranteral la vle di "kontourne aparèy dijestif la". Avèk metòd sa a, eleman nitritif yo pa pase nan aparèy dijestif la men dirèkteman nan san an.

Kilè pou konsilte?

Nan ka siyifikatif, rapid ak envolontè pèdi pwa, li rekòmande pou konsilte yon pwofesyonèl sante.

Kite yon Reply