Yon lannwit terib oswa move lespri olye pou yo yon mari: mistik

contents

😉 Bonjou pou moun ki renmen mistik! "Yon lannwit terib oswa move lespri olye de yon mari" se yon ti istwa mistik.

Envite lannwit

Istwa sa a te fèt nan yon ti vilaj. Zinaida te marye ak Pyè. Le pli vit ke jèn yo te gen tan selebre maryaj la, lagè a te kòmanse. Konjwen ki fèk frape yo te rele nan devan an.

Plizyè mwa apre, Pyè te kòmanse tounen lakay li nan mitan lannwit. Li te eksplike sa a pa lefèt ke se pati yo ki sitiye tou pre, epi li jere yo sove bay jèn madanm li. Zina te sezi, li te eseye chèche konnen ki jan li te reyisi, men Pyè imedyatman chanje sijè a.

Nan dimanch maten byen bonè, mari a pati. Zinaida sispann mande mari l, li te kontan an tout senserite ke mari l t ap vizite l. Bagay pwensipal lan se ke li vivan epi li byen.

Ak tout ta dwe byen, men sèlman Zina te kòmanse sèk literalman devan je nou. Soti nan yon jenn fi ak fleri, li tounen yon granmoun fanm, li te vin trè emacye, li te sanble ke fòs li te tou dousman kite l '.

Epi nan kèk yad te gen yon sèl granmoun aje. Li remake ke jèn vwazen an te abandone mal, li pwoche bò kote l nan lari a epi li mande sa ki te rive l.

Li ta dwe remake isit la ke mari a entèdi sevè madanm li di nenpòt moun sou vizit li yo. Li te di ke li ta nan prizon oswa menm tire. Men malgre sa, Zinaida te toujou louvri pou Baba Klava. Li koute epi li di:

– Se pa mari ou. Dyab la li menm ap trennen tèt li ba ou. Zinaida pa t kwè sa. Lè sa a granmoun fanm lan di:

- Gade sa! Lè Pyè w la vini, chita soupe. Kòm si pa chans, lage fouchèt ou anba tab la, bese dèyè li epi gade janm li! Kèlkeswa sa ou wè la, pa oze bay tèt ou ale!

Dine ak move lespri

Fanm nan te fè tout sa vwazen li te bay lòd la: li mete tab la, li fè madanm li chita pou l manje, li lage fouchèt li, li bese sou li epi li gade pye l, olye yo te gen zago terib! Madanm nan malere apèn kontwole tèt li pou li pa rele.

Zina pa t sonje tèt li paske li te pè, li te jwenn fòs pou l chita ak "Pyè" jouk nan fen dine a. Epi lè li te eseye karese l, li te refere a jou fanm ak move sante.

Kòm dabitid, nan dimanch maten byen bonè, apèn tande kòk yo, Pyè prese ale. Sezi, Zinaida te kouri al jwenn frè parèy li epi li di tout bagay. Baba Klava te bay lòd pou yo trase ti kwa sou pòt la, sou tout fenèt, sou boulon recho a ak tout kote li te posib antre nan kay la. Fanm nan te fè sa.

Rejè difisil

Kòm toujou, a minwi Pyè parèt nan lakou a epi li kòmanse rele madanm li. Li mande l pou l soti sou galri a, sipliye, sipliye. Fanm lan refize, li envite l antre nan kay la, jan li te toujou fè.

Pandan yon bon bout tan, mari a te sipliye madanm li pou l ale jwenn li, men li pa t abandone. Dènye fwa li te mande Zina: “Eske w ap vin jwenn mwen?” Apre yon fèm ak desizif "non!" kay la tranble. Limyè a etenn.

Pandan tout nwit lan te gen yon gwonde assourdyan nan chemine a. Detanzantan sou mi yo te soti nan mi yo. Linèt yo t ap tranble nan fenèt yo! Finalman, ak premye kòk yo, tout bagay te trankil. Fanm ki te fè eksperyans tout laterè sa a pa t sonje ki jan li te siviv lannwit terib ak long sa a.

Yon lannwit terib oswa move lespri olye pou yo yon mari: mistik

Depi lannwit terib sa a, envite a pa parèt ankò. Zina refè, li te vin jèn ak bèl ankò. Epi lè vrè mari a te retounen sot nan lagè a, fanm nan te rakonte l istwa terib sa a. Pyè te sezi anpil, li te di ke pati yo te sitiye nan yon lòt vil, kidonk li pa t 'kapab vin jwenn li nan okenn fason.

Kisa ki t ap rive Zinaida si vwazen ki gen bon konprann pa t sove l lè sa a, nou ka sèlman devine...

Si ou te renmen istwa a "Yon lannwit terib oswa move lespri olye de yon mari", pataje li ak zanmi ou sou rezo sosyal yo.

Kite yon Reply